Lietuvos
teismo ekspertizės centras
   
Naujienos Struktūra ir kontaktai Veikla Teisinė informacija Nuorodos Klausimai Metodinės rekomendacijos ekspertinių tyrimų užsakovams Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba
Statybos ekspertizės išvadų skalė
 
 

Kategoriška išvada formuluojama, kai atsakymas į klausimą grindžiamas objektyviais faktiniais duomenimis - dokumentais, tyrimo objektais,  tuose dokumentuose ar tyrimo objektuose užfiksuota informacija yra vienareikšmė, nėra jokių prieštaringų aplinkybių. Esant vienareikšmiams subjektyviems duomenims, nepagrįstiems objektyviais, kategoriška išvada gali būti teikiama;

Labiausiai tikėtina - kai tam tikrai versijai pagrįsti yra esminių požymių, bet pagal pateiktą medžiagą (dėl duomenų stokos) alternatyvinių versijų pilnai/visiškai atmesti irgi negalima; pradinių duomenų tam tikroms versijoms pagrįsti nebuvimas pateiktoje medžiagoje nesudaro pakankamo pagrindo kitą ar kitas versijas pripažinti dėl to labiau tikėtinomis;

Tikimybinė išvada (tikėtina, kad) formuluojama, kai dokumentuose ir tyrimo objektuose užfiksuotų objektyvių ir subjektyvių požymių visumos nepakanka vienareikšmiai įvertinti aplinkybes, arba yra požymių, rodančių kitokių aplinkybių varianto egzistavimą, o jų negalima paneigti kitais objektyviais tyrimo medžiagos duomenimis;

Mažai tikėtina - kai, tiriančiojo nuomone, vertinamos versijos tikimybė yra reikšminga (visai versijos atmesti negalima), bet mažesnė, negu kitų galimų (alternatyvinių) versijų tikimybės;

Nustatyti negalima formuluojama, kai tyrimui pateiktuose dokumentuose ir tyrimo objektuose nėra jokių duomenų apie reikšmingas, ir todėl - tirtinas, aplinkybes, arba tie duomenys yra prieštaringi tiek, kad egzistuoja daugybės skirtingų lygiaverčių situacijų galimybė.

 
 
Lvovo g. 19A, LT-09313 Vilnius, įmonės kodas 111952632, PVM kodas LT119526314;
Tel. +370 5 263 8540, faks. +370 5 272 8268;
El. paštas info@ltec.lt
© Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2008
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre