Lietuvos
teismo ekspertizės centras
   
Naujienos Struktūra ir kontaktai Veikla Teisinė informacija Nuorodos Klausimai Metodinės rekomendacijos ekspertizių (tyrimų) užsakovams Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba
Statybos ekspertizė
 
 

Statybos ekspertizė nustato:

  • Statinių konstrukcijų suirimo mechanizmą ir priežastis statinio dalinio ar pilno suirimo/sugriuvimo atveju;
  • Statinio defektų (konstrukcijų plyšimo, įlinkio, drėkimo ir pan.) atsiradimo priežastis statinio statybos ar jo eksploatavimo metu;
  • Ar statinio statyba (analizuojamas visas statinio gyvavimo ciklas) ir konkretūs statybos darbai, kurie yra statinio griuvimo ar defektų atsiradimo priežastis, atitiko statybą reglamentuojančius norminius aktus ir dokumentus, tame tarpe - ir projektus ar jų dalis;
  • Ar deklaruojami statybos darbų kiekiai atitinka faktiškai atliktų ar suprojektuotų atlikti statybos darbų kiekius.

Statybos ekspertizės išvadų skalė

Statybos ekspertizės atliekamos Techninių ekspertizių skyriuje.

 
 
Lvovo g. 19A, LT-09313 Vilnius, įmonės kodas 111952632, PVM kodas LT119526314;
Tel. +370 5 263 8540, faks. +370 5 272 8268;
El. paštas info@ltec.lt
© Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2008
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre