Lietuvos
teismo ekspertizės centras
   
Naujienos Struktūra ir kontaktai Veikla Teisinė informacija Nuorodos Klausimai Metodinės rekomendacijos ekspertizių (tyrimų) užsakovams Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba
Portretų ekspertizė
 

Portretų ekspertizė (tyrimas)

Portretų ekspertizė (tyrimas) nustato asmenis pagal išorės požymius, užfiksuotus atvaizduose (portretuose). Žmogaus portretinė identifikacija atliekama ištiriant ir palyginant asmens išorės požymius, atspindėtus nuotraukose, vaizdo įrašuose ir kituose objektuose. Ši ekspertizė skiriama siekiant nustatyti įtariamųjų, kaltinamųjų, neatpažintų lavonų, liudytojų asmenybę, kitas tyrimui reikšmingas faktines aplinkybes. Identifikacija portretų ekspertizėje atliekama lyginant dviejų ar keleto asmenų atvaizdus, tarp jų ir gerokai besiskiriančius pagal pagaminimo laiką bei sąlygas, gyvų žmonių ir lavonų atvaizdus. Portretų ekspertizės metodinės rekomendacijos paruoštos pagal specialiąją mokslinę literatūrą, atsižvelgiant į ekspertinę praktiką. Šių metodinių rekomendacijų tikslas - supažindinti su portretų ekspertizės objektais, tiriamosios ir lyginamosios medžiagos pateikimu, lyginamųjų pavyzdžių fiksavimu, klausimų formulavimu.

Ekspertizės objektai

Ekspertinis asmens nustatymas pagal atvaizdus remiasi moksliškai pagrįstais identifikacijos principais: kiekvienas materialaus pasaulio objektas, ir konkretaus žmogaus išorė, turi atitinkamą visumą tiktai jam būdingų požymių, kurių dauguma yra santykinai nekintami. Portretinė asmens identifikacija atliekama nustatant ir palyginant portretuose atspindėtus anatominius galvos, veido, kaklo išorės požymius, jeigu yra išorės ypatumų (randai, apgamai, tatuiruotės ir pan.), ir kitų kūno dalių požymius. Papildomai gali būti tiriami aprangos ir smulkių nešiojamų daiktų požymiai.
Portretų ekspertizės objektai tai materialiose laikmenose užfiksuoti gyvo žmogaus arba lavono išorės atvaizdai (portretai). „Portretu" vadinamas ne tik žmogaus atvaizdas iki krūtinės ar juosmens, bet ir atvaizdas visu ūgiu, vieno asmens ar grupės žmonių, sėdinčio, stovinčio ir kt. Galima identifikacija ir pagal dalinius veido atvaizdus, ausis, kitas galvos dalis (jeigu yra individualizuojančių išorės požymių). Dažniausiai tyrimo objektais tampa nuotraukos, vaizdo įrašai, vaizdo įrašų kadrų atvaizdai. Galima išskirti keletą tiriamosios medžiagos šaltinių:

 • vaizdo stebėjimo sistemos įrengtos bankomatuose (ir bankų skyriuose), parduotuvėse, paštomatuose (ir pašto skyriuose), degalinėse, kavinėse baruose, restoranuose, daugiabučių namų laiptinėse, įstaigų patalpose, gatvėse, namų kiemuose ir kt.;
 • telefonai, fotoaparatai, vaizdo kameros ir kiti mobilieji įrenginiai su vaizdo fiksavimo funkcija;
 • interneto svetainės;
 • pagamintos, spausdintos nuotraukos;
 • dokumentai su nuotraukomis.

Portretų ekspertizės objektais gali būti ir asmens atvaizdų spausdintos reprodukcijos laikraščiuose, žurnaluose, knygose ir pan., nuotraukų kopijos pagamintos naudojant spausdintuvus, kopijavimo aparatus. Tokie objektai tyrimui tinkami tik iš dalies, nes dėl gamybos ypatumų juose neatsispindi smulkūs veido elementų požymiai.

Tiriamosios ir lyginamosios medžiagos pateikimas

Ekspertui pateikiama tiriamoji medžiaga turi būti apsaugota nuo pažeidimų, pvz., siunčiamų nuotraukų negalima perlenkti, perdurti, žymėti ar pan. Visada geriausia tyrimui pateikti originalus - tiriamuosius dokumentus, skaitmeninius atvaizdus ir kt., nuotraukų ir skaitmeninių atvaizdų nekopijuoti ir nespausdinti ant popieriaus. Esant galimybei, skaitmeniniai atvaizdai ir vaizdo įrašai tyrimui pateikiami įrašyti į įrašomas (ne perrašomas) laikmenas, be keitimų, originaliu formatu (be papildomo failų glaudinimo/suspaudimo). Jeigu vaizdo įrašų peržiūrai reikalinga speciali programinė įrangą (pvz. vaizdo stebėjimo sistemų), ji turėtų būti pateikiama kartu įrašyta į laikmeną. Jeigu yra žinomas, ekspertui pranešamas tiek tiriamųjų, tiek lyginamųjų atvaizdų fiksavimo laikas. Pageidautina, kad tarp tiriamųjų ir lyginamųjų atvaizdų fiksavimo būtų kuo trumpesnis laiko tarpas.
Papildomai rekomenduojama pateikti ir lyginamojo asmens veido nuotraukas iš duomenų bazių: Vidaus reikalų ministerijos informacinės sistemos centrinio duomenų banko, Policijos departamento, Kalėjimų departamento duomenų bazių. Didesnio kiekio lyginamosios medžiagos pateikimas padidina eksperto galimybes atrinkti tinkamiausius lyginamuosius atvaizdus ir lemia tolesnio tyrimo eigą.
Jeigu tiriamojoje nuotraukoje pavaizduotas vaiko veidas ir jį reikia palyginti su suaugusio žmogaus nuotrauka, pageidautina pateikti atvaizdus, kuriuose identifikuojamas asmuo būtų užfiksuotas įvairiais amžiaus periodais.
Ekspertą būtina informuoti apie išorės požymių pasikeitimus dėl ligos ar traumų, plastinių operacijų, įvykusius laikotarpiu tarp tiriamųjų ir lyginamųjų nuotraukų fiksavimo, taip pat apie tai, kad lyginamasis asmuo turi identišką dvynį.
Vaizdo įrašuose žmogus užfiksuojamas judantis, skirtingais rakursais, kūno padėtimis, todėl lyginant su nuotraukomis vaizdo įrašų kadruose yra daugiau informacijos apie asmens išorę, be to, iš daugelio kadrų galima atrinkti labiausiai tinkančius palyginimui pagal fiksavimo rakursą, tačiau dėl asmens ir kameros judėjimo, nesufokusuoto vaizdo, dažnai kadrų atvaizdai būna vidutinės kokybės, nepilnai atspindi žmogaus išorės požymius.
Esant galimybei rekomenduojame pateikti ir eksperimentinius pavyzdžius. Eksperimentiniai pavyzdžiai yra fiksuojami tomis pačiomis vaizdo fiksavimo priemonėmis, toje pačioje vietoje ir tokiomis pačiomis gamtinėmis sąlygomis kaip ir tiriamuoju atveju. Dėl išsamių paaiškinimų/nurodymų apie eksperimento eigą ir jo metu būtinus atlikti veiksmus rekomenduojama susisiekti su tyrimą atliekančiu ekspertu.

Lyginamųjų pavyzdžių fiksavimas

Lyginamoji medžiaga visada yra išvestinė lyginant su tiriamąja. Tik remiantis tiriamąja medžiaga yra įmanoma atrinkti tinkamą lyginamąją medžiagą ir tinkamai fiksuoti lyginamuosius pavyzdžius. Rekomenduojama imant lyginamuosius pavyzdžius lygiagrečiai žiūrėti į tiriamąją medžiagą ekrane arba pasidarytas spausdintas kopijas, žr. Pav.1.
Lyginamųjų pavyzdžių fiksavimo etapai.
1. Tiriamosios medžiagos analizė, siekiant nustatyti asmens kūno ir galvos padėtį, taip pat ir kameros padėtį asmens atžvilgiu. Pvz.:

 • asmens kūnas ir galva užfiksuota iš priekio, kamera maždaug asmens akių aukštyje;
 • asmens galva užfiksuota iš kairiojo profilio iš apačios, kamera maždaug juosmens aukštyje, žr. Pav.2;
 • asmuo užfiksuotas iš viršaus, galva nežymiai atlenkta atgal, asmuo žiūri į kamerą, žr. Pav.3.

2. Patalpos/vietos, kur bus fiksuojami atvaizdai, paruošimas (atkreiptinas dėmesys į vienodą fono ryškumą, apšvietimą, pašalinių asmenų ir objektų nebuvimą).
3. Lyginamojo asmens fotografavimas.
Asmuo fiksuojamas iš priekio, pasukus galvą tris ketvirčius į dešinę ir į kairę, iš abiejų profilių (žr. Pav. 4-8). Fotokamera turi būti 1,5 - 2 m atstumu nuo fotografuojamo asmens, jo akių aukštyje. Fotografuojama iki juosmens, kūnas ir galva laikomi tiesiai (įsivaizduojama horizontali linija turi eiti per akių išorinius kampus ir ausų kaušelių viršutinį trečdalį). Galvos apdangalai ir akiniai nuimami, apykaklės atlenkiamos žemyn, kad matytųsi kaklas. Jeigu veidą ar ausis dengia plaukai, jie sušukuojami taip, kad matytųsi fotografuojamos vietos.
4. Lyginamojo asmens fotografavimas pagal tiriamąja medžiagą.
Daromos asmens nuotraukos, kuriose lyginamojo asmens fiksavimo rakursas (iš viršaus/iš apačios ir pan.) ir galvos padėtis (palenkta, pakreipta ir pan.) atitinka tiriamuosius atvaizdus. Pvz., jeigu tiriamasis asmuo užfiksuotas iš viršaus, jis pasodinamas ant kėdės, fotografuojama jį apeinant iš visų pusių, skirtingais rakursais fiksuojant kuo daugiau atvaizdų.
Gali būti papildomai fotografuojama ir kita galvos arba kūno dalis, jeigu ji matosi tiriamuosiuose atvaizduose, pvz., pakaušis, viršugalvis, kaklas, plaštaka, tai ypač svarbu, jeigu yra išorės ypatumų (randai, nuplikimai, tatuiruotės ir pan.).
Asmuo fotografuojamas visu ūgiu (iš priekio, iš abiejų šonų ir iš nugaros pusės), jeigu tiriamuosiuose atvaizduose jis matomas visu ar beveik visu ūgiu.
5. Lyginamosios medžiagos įvertinimas ir išsaugojimas.
Atvaizdai apžiūrimi ir įvertinami ar yra tinkami ir pakankami pagal apšvietimą, objektų kontūrų ryškumą, asmens kūno ir galvos padėtį, veido išraišką (ar ji natūrali), akių atmerkimą ir kt. Lyginamųjų atvaizdų kokybė turi būti gera, vaizdas ryškus, atspindintis visas veido detales. Išorės elementai (antakiai, akys, burna, nosis, ausys, plaukai, kaklas) turi gerai matytis, nereikia daryti prastos kokybės nuotraukų (kad atitiktų tiriamąsias), taip pat nereikia, kad lyginamasis asmuo dengtų galvą ar veidą, jeigu tai darė tiriamasis asmuo. Žr. Pav. 9, 10.
Nuotraukos išsaugomos skaitmeniniu formatu CD-R arba DVD-R laikmenoje be keitimų, tokių kaip failo tipo keitimas, dydžio keitimas, vaizdo raiškos keitimas. Jeigu reikia paimti dviejų ar daugiau asmenų lyginamuosius pavyzdžius, kiekvieno asmens nuotraukos turi būti išsaugotos skirtinguose aplankuose. Patikrinama, ar duomenys laikmenose išsaugoti tinkamai.


Pav. 1. Rekomenduojama imant lyginamuosius pavyzdžius lygiagrečiai žiūrėti į tiriamąją medžiagą ekrane arba pasidarytas spausdintas kopijas.


Pav. 2. Tiriamojo asmens galva užfiksuota iš kairiojo profilio iš apačios, kamera maždaug juosmens aukštyje.
Pav. 3. Tiriamasis asmuo užfiksuotas iš viršaus,  galva nežymiai atlenkta atgal, asmuo žiūri į kamerą.


Pav. 4-8. Asmuo fiksuojamas iš priekio, pasukus galvą tris ketvirčius į dešinę ir į kairę, iš abiejų profilių.


Pav. 9, 10. Netinkamų lyginamųjų atvaizdų pavyzdžiai (nekokybiškas apšvietimas, plaukai dengia ausis, veido šonus).

Ekspertizės uždaviniai

Skiriant portretų ekspertizę klausimai gali būti pateikiami laisva forma, atsižvelgiant į tiriamosios ir lyginamosios medžiagos pobūdį, tyrimo tikslus. Jeigu pateikta medžiaga didelės apimties, joje užfiksuota daugiau asmenų, objektus bei tiriamąjį ir/arba lyginamąjį asmenis reikia išskirti (nurodomi skaitmeninių atvaizdų, įrašų pavadinimai, nurodoma asmens apranga, atliekami veiksmai, pasirodymo vaizdo įraše laikas ar pan.).
Klausimų pavyzdžiai:

 • Ar tiriamojoje ir lyginamojoje medžiagoje užfiksuotas tas pats asmuo?
 • Ar tiriamajame vaizdo įraše ir lyginamajam tyrimui pateiktose nuotraukose užfiksuotas tas pats asmuo?
 • Ar tarp nuotraukoje užfiksuotų asmenų yra asmuo, kurio lyginamasis vaizdo įrašas pateiktas tyrimui?
 • Ar tyrimui pateiktame vaizdo įraše („bankomatas123.avi" nuo 12:15:43 iki 12:16:28 val., asmuo apsirengęs, tamsią striukę su šviesios spalvos detalėmis, dėvintis akinius) ir lyginamajam tyrimui pateiktose nuotraukose užfiksuotas tas pats asmuo?
 • Ar tyrimui pateiktame vaizdo įraše iš bankomato (CD-R laikmena, baudžiamosios bylos 2 tomo 31 lapas) ir lyginamajam tyrimui pateiktose nuotraukose (DVD-R laikmena, baudžiamosios bylos 3 tomo 97 lapas) užfiksuotas tas pats asmuo?

Klausimų formuluotės turi būti pritaikytos konkrečiai tiriamajai medžiagai ir atitikti tyrimo tikslus. Skiriant sudėtingas ir daugiaobjektes ekspertizes patartina konsultuotis su ekspertais.
Klausimą „Ar tiriamoji medžiaga tinkama asmens identifikavimui?" ekspertas sprendžia atlikdamas kiekvieną tyrimą, todėl užduotyje/nutartyje jo rašyti nereikia.

Tyrimo rezultatų vertinimas ir pateikimas

Šios rūšies ekspertiniuose tyrimuose naudojama išvadų skalė: kategoriška, labai didelė tikimybė, kad..., didelė tikimybė, kad..., tikėtina, kad..., yra tikimybės, kad..., nustatyti negalima. Išvados gali būti teigiamos ir neigiamos. Individualių sutampančių požymių visuma yra pagrindas aukštesnio ar žemesnio laipsnio teigiamai išvadai, nustatyti pastovūs skirtumai, kurie negali būti paaiškinti laiko tarpu arba kitomis priežastimis, leidžia teikti aukštesnio ar žemesnio laipsnio neigiamą išvadą. Tyrimo rezultatai pateikiami su iliustracijomis ir lentelėmis, kuriose surašomi/sužymimi išorės elementų požymių sutapimai ir/arba skirtumai.
Jeigu tyrimo metu paaiškėja, kad tiriamieji vaizdai žemos kokybės, vaizdo elementai silpnai matomi, neryškiais kontūrais ir dėl to nėra galimybės nustatyti tiriamojo asmens išorės požymių, teikiama išvada - nustatyti negalima, kadangi pateikti atvaizdai asmens identifikacijai netinkami.

 
 
Lvovo g. 19A, LT-09313 Vilnius, įmonės kodas 111952632, PVM kodas LT119526314;
Tel. +370 5 263 8540, faks. +370 5 272 8268;
El. paštas info@ltec.lt
© Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2008
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre