Lietuvos
teismo ekspertizės centras
   
Naujienos Struktūra ir kontaktai Veikla Teisinė informacija Nuorodos Klausimai Metodinės rekomendacijos ekspertizių (tyrimų) užsakovams Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba
PLASTIKŲ (POLIMERINIŲ MEDŽIAGŲ) EKSPERTIZĖ
 

 

1. Ekspertizės objektai ir uždaviniai

Įvairiose žmonių veiklos srityse naudojami plastiko (polimerinių medžiagų) gaminiai, jų nuolaužos, o taip pat kiti objektai (drabužiai, transporto priemonės, įrankiai ir kt.) su plastikų pėdsakais, mikrodalelėmis būna daiktiniai įrodymai bylose, susijusiose su nusikaltimais žmogui (nužudymai, kūno sužalojimai), autotransporto įvykiais, gaisrais, vagystėmis ir kt. Ekspertai, atliekantys plastikų (polimerinių medžiagų) ekspertizę, tiria plastiko (polimerinių medžiagų) gaminius, suranda šių gaminių pėdsakus ir mikrodaleles ant įvairių objektų, nustato plastikų (polimerinių medžiagų) vienodumą, bendrą kilmės šaltinį.

Ekspertinio tyrimo objektai:

a)    transporto priemonių detalės (buferiai, veidrodžių korpusai, apdailos detalės, pažibinčiai ir kt.);

b)   guminiai dirbiniai (autotransporto priemonių ratų padangos, policininkų lazdos ir kt.);

c)    avalynė, drabužių dirbtinės odos dalys, galanterijos gaminiai ir kt.;

d)   elektrotechninės ir kabelių pramonės produkcija (izoliaciniai laidai, juostos, kabeliai ir kt.);

e)    pakuočių medžiagos (plėvelės, maišeliai, kamščiai, lipnios juostos, bakeliai, buteliai ir kt.);

f)    statybinės medžiagos (durys, langai, plastikinė danga, sandarinimo ir izoliacinės medžiagos, laminuotos plokštės, putų polistireno gaminiai ir kt.)

g)   objektai (nukentėjusiojo drabužiai, transporto priemonės, įrankiai ir kt.) su minėtų objektų plastiko pėdsakais.

Plastikų (polimerinių medžiagų) gaminiai, skirtingai nei daugelio kitų medžiagų gaminiai, turi specifinių savybių: jiems lūžtant, skylant, plyštant dažnai susidaro informatyvūs atidalijimo paviršiai, leidžiantys nustatyti daikto visumą iš dalių. Taigi, kai tyrimo objektai yra plastiko gaminio dalys, nuolaužos, fragmentai, pirmiausiai skirtina trasologinė ekspertizė. Pavyzdžiui, tiriant įvykio vietoje rastas nuolaužas ir lyginant jas su pateikto plastikinio gaminio dalimis, pirmiausia atliekama trasologinė ekspertizė, nustatant bendrus atidalijimo paviršius. Jeigu bendrų atidalijimo paviršių nėra, siekiant nustatyti, ar rastos plastiko nuolaužos yra iš tirti pateikto plastiko gaminio. atliekama plastikų (polimerinių medžiagų) ekspertizė.

Kaip rodo ekspertinė praktika, plastikų (polimerinių medžiagų) ekspertizės dažnai skiriamos siekiant ant tyrimui pateiktų objektų surasti plastikų pėdsakus, mikrodaleles ir nustatyti, ar jie yra iš lyginamajam tyrimui pateikto plastiko gaminio. Keli pavyzdžiai: spardant žmogų (mušant gumine lazda) ant drabužių gali likti batų dirbtinės odos, padų plastiko (lazdos gumos) mikrodalelių; ant eismo įvykyje nukentėjusiojo drabužių - automobilio buferio, padangų plastiko mikrodalelių; ant įsilaužimo įrankio - plastikinių durų, langų plastiko mikrodalelių; kerpant daugiavielį laidą, ant įrankio ašmenų gali likti kelių rūšių plastiko mikrodalelių ir pan.

Plastikai - tai vienalytis polimero mišinys su užpildais, plastifikatoriais, dažikliais ir kitais priedais, plastiškai deformuojamas perdirbant į gaminius. Plastikai apibūdinami pagal išorinius spalvinius ir struktūros (paviršiaus) požymius, masės mikromorfologiją ir cheminę sudėtį (polimero tipą, užpildus, dažiklius, kitus priedus). Plastiko gaminiai paprastai yra masinės gamybos produktai ir dažniausiai neturi individualių požymių. Taigi atliekant plastikų ekspertizę nustatomas lyginamųjų plastikų vienodumas (ar skirtingumas). Pavyzdžiui, nustatoma, kad įvykio vietoje rasta plastiko nuolauža yra vienoda su konkretaus automobilio veidrodėlio korpuso plastiku; arba ant nukentėjusiojo drabužių rastos plastiko mikrodalelės yra vienodos su įtariamojo batų padų plastiku. Vienodumas iš esmės yra konkretaus daikto identifikavimo tikimybinė išvada. Nustatyti požymiai leidžia apibrėžti didesnę ar mažesnę daiktų grupę, kuriai šie požymiai būdingi. Jei tokia grupė yra didelė (pvz. nustatytos sudėties juodos gumos objektai), tai tikimybė individualizuoti konkretų gaminį (pvz. konkrečią automobilio padangą) yra maža. Kai tokių daiktų grupė yra labai maža (pvz. lyginamajam tyrimui pateiktas plastiko gaminys yra formuotas iš kelių plastikų elementų ar sluoksnių arba nustatyti plastiko gamybos technologijos defektai, arba plastiko sudėtis yra reta dėl užteršimų plastiko sudėčiai nebūdingomis pašalinėmis medžiagomis, pakitusi dėl eksploatacijos ar kt., o ant objekto rastos plastiko mikrodalelės pasižymi analogiška retų požymių įvairove), tikimybė, kad šios plastiko mikrodalelės priklausė tirti pateiktam plastiko gaminiui, yra labai didelė. Įvertinus nustatytų požymių informatyvumą, plastikų (polimerinių medžiagų) ekspertizės išvados formuluojamos vadovaujantis išvadų skale: kategoriška (teigiama ar neigiama), labai didelė tikimybė, didelė tikimybė, tikėtina, yra tikimybė, nustatyti negalima.

Pažymėtina, kad plastikų (polimerinių medžiagų) pėdsakų, mikrodalelių tyrimo rezultatai yra panaudojami sprendžiant objektų kontakto (sąlyčio) klausimą. Šis klausimas sprendžiamas teigiamai, kai nustatoma atitinkamai vienodų medžiagų pėdsakų, mikrodalelių abipusė (kryžminė) pernaša. Keli pavyzdžiai: susidūrus dviem autotransporto priemonėms, ant jų gali susidaryti abipusiai dažų, plastikų pėdsakai; tiriant eismo įvykį randamas iš įvykio vietos pasišalinęs apgadintas automobilis, o eismo įvykio vietoje randama automobilio plastiko detalių nuolaužų, dažų dangos atskalų, stiklo šukių; pradūrus padangą įrankiu (peiliu), ant įrankio ašmenų ieškoma gumos mikrodalelių ir tiriamos padangos pažeidimo trasos; spardant žmogų ant drabužių gali likti batų dirbtinės odos ir padų plastiko mikrodalelių, o ant batų - nukentėjusiojo drabužių mikrodalelių (pluoštų); tiriant guminėmis kulkomis padarytus šautinius pažeidimus, ant drabužių ieškoma guminės kulkos mikrodalelių, o ant guminės kulkos - drabužių mikrodalelių (pluoštų) ir t.t.

2. Medžiagos paruošimas ekspertizei

Plastikų (polimerinių medžiagų) tyrimo rezultatyvumas labai priklauso nuo medžiagos paruošimo ekspertizei. Medžiagos rengimo ekspertizei etapai yra daiktinių įrodymų suradimas, pirminė apžiūra, atranka, paėmimas ir pakavimas.

Apžiūrint įvykio vietą, kruopščiai surenkamos visos, net ir smulkiausios plastiko šukės, nes trasologinio tyrimo sėkmė dažnai priklauso nuo to, ar netrūksta dalies šukių. Plastiko pėdsakų, mikrodalelių nuo objekto (įrankio, automobilio detalės, drabužių) nuimti nereikia - ekspertiniam tyrimui objektai siunčiami su šiomis mikrodalelėmis. Pirminė šių objektų apžiūra turi būti minimali - rastus įvykio vietoje ar pas įtariamuosius objektus reikia nedelsiant supakuoti, nes plastiko mikrodalelės yra birios. Drėgni, kruvini drabužiai išdžiovinami kambario temperatūroje, sudėti ant patiesto popieriaus lapo, į kurį išdžiūvę drabužiai ir supakuojami. Jei viso objekto pateikti negalima (stambiagabaritiniai daiktai, siena, grindys ir pan.), daroma paties daikto (medienos, tinko ir kt.) išpjova su pėdsaku. Šiuos pėdsakus nuo kietų paviršių (pvz. plytelėmis klotų grindų) galima nebent mechaniškai nuskusti, o nuo minkštų paviršių (pvz. baldų apmušalų, automobilio sėdynių) - nurinkti bespalvėmis, skaidriomis lipniomis juostomis.

Lyginamajam tyrimui plastiko pavyzdžiai imami, atsižvelgiant į objekto dydį ir struktūrą. Dažnai lyginamajam tyrimui užtenka nedidelės plastiko gaminio išpjovos (buferio plastiko, rato padangos gumos ar policininko lazdos gumos pavyzdžio, laido gabalėlio ir pan.). Pažymėtina, kad kartais plastiko gaminį sudaro keli struktūriniai elementai, kelių plastikų sluoksniai. Pavyzdžiui, automobilio salono detalės, buferis, apdailos juostelės, valstybinio numerio lentelė ir kt. gali būti sudaryti iš kelių plastikų (pvz., automobilių buferiai dažnai gaminami iš kelių tipų plastikų sluoksnių), tada tirti pateikiamas visas gaminys arba imami plastikų pavyzdžiai iš visų gaminio elementų, sluoksnių. Jeigu plastiko gaminys yra nedidelis (batai, galanterijos gaminiai, pakavimo medžiagos, plastikinė tara ir kt.), rekomenduojama tyrimui pateikti visą objektą. Kai ant objekto reikia ieškoti ne tik plastiko, bet ir kitų medžiagų mikrodalelių (pvz., pluoštų ant batų, ant policininko lazdos ir kt.), būtina pateikti visą objektą. Taigi, kaip paimama lyginamoji medžiaga ir kiek jos turi būti pateikiama tyrimui priklauso tiek nuo paties objekto struktūros, tiek nuo įvairių faktų nustatymo konkrečioje byloje poreikio.

Tyrimo objektai ir lyginamajam tyrimui paimti plastiko pavyzdžiai pakuojami į popieriaus paketus. Kiekvienas paketas patikimai perrišamas ar užklijuojamas ir užantspauduojamas, ant paketo turi būti užrašas, kuriame nurodoma ekspertizę paskyrusios įstaigos pavadinimas, bylos numeris, paketo turinio aprašymas, objekto poėmio data, taip pat nurodoma pareigūno pavardė, patvirtinama parašu.

3. Nutarties skirti ekspertizę (užduoties atlikti objektų tyrimą) surašymas ir klausimų ekspertams formulavimas

Nutartyje (užduotyje) išdėstomos įvykio aplinkybės, išskiriant faktus, susijusius su ekspertizės užduotimi ir pateikiami duomenys apie tyrimo objektus:

a)    įvykio aplinkybės ir duomenys apie objektų kontakto vietas (objektų apgadinimą, nukentėjusiojo sužalojimo vietas ir pan.);

b)   duomenys apie objekto eksploatavimo ir laikymo iki įvykio ir po įvykio sąlygas (pavyzdžiui, laidų laikymas drauge su tam tikromis statybinėmis medžiagomis, batų dėvėjimo laikas po įvykio ir pan.);

c)    jeigu pats objektas nesiunčiamas ekspertizei, o pateikiama objekto dalis su pėdsaku ar nurenkamos mikrodalelės, nurodoma, kaip paimti pavyzdžiai (pvz., pateikiamas automobilio dažų dangos pavyzdys su pėdsaku; pateikiamos mikrodalelės, nurinktos nuo sofos lipnia juosta, ir sofos gobeleno pavyzdys).

Pažymėtina, kad skiriant kelias atskiras ekspertizes tiems patiems objektams tirti, būtina nurodyti, kokie tyrimai buvo atlikti ar bus atliekami po plastikų tyrimo.

Surašant nutartį (užduotį), klausimai ekspertams turi būti formuluojami tiksliai ir aiškiai.

Kai tyrimo objektai yra plastiko gaminio dalys, nuolaužos, fragmentai, tikslinga atlikti kompleksinį objektų tyrimą ir spręsti visumos nustatymo iš dalių klausimą. Pateikiame kelis rekomenduojamų klausimų pavyzdžius:

Ar įvykio vietoje rastos plastiko nuolaužos yra konkretaus (nurodoma) automobilio buferio (pažibinčio, veidrodžio korpuso ir kt.) dalis ?

Ar įvykio vietoje rasti daugiavielio laido gabalai (lipnios juostos gabalėlis, virvės dalis ir kt.) yra atidalyti iš laidų ritės (lipnios juostos ritinio, virvės ir kt.), paimtos pas įtariamąjį ?

Jeigu reikia nustatyti, ar ant objekto yra plastiko pėdsakų (mikrodalelių), vienodų su pateikiamo objekto plastiku, klausimus reikia formuluoti taip:

Ar ant tirti pateikto objekto (pvz. nukentėjusiojo drabužių, ant X automobilio) yra plastiko pėdsakų, vienodų su įtariamojo batų padų plastiku (Y automobilio buferio plastiku, automobilio priekinio dešiniojo rato padangos guma, policininko lazdos guma ir kt.) ?

Ar ant tirti pateikto įrankio ašmenų yra plastiko mikrodalelių, vienodų su tirti pateikto lango rėmo plastiku (automobilio padangos guma, rankinės dirbtine oda ir kt.)?

Nors plastikų individualus priklausomumas konkrečiam gaminiui nustatomas labai retai, bet galima ir tokia šio klausimo formuluotė:

Ar ant nukentėjusiojo A. drabužių yra plastiko mikrodalelių iš įtariamojo B. batų?

Ar įvykio vietoje (ant X automobilio sparno, ant drabužių ir kt.) rastos plastiko dalelės yra Y automobilio iš buferio (veidrodėlio korpuso, apdailos juostos ir kt.)?

Kaip minėta, plastikų tyrimo rezultatai gali būti panaudoti sprendžiant objektų kontakto (sąlyčio) klausimą. Eksperto klausiama:

Ar objektai (nurodomi konkretūs objektai) kontaktavo?

Pvz., Ar automobilio X priekinis buferis kontaktavo su automobilio Y galiniu buferiu?

Jeigu reikia nustatyti, ar plastiko gaminiai yra vienodi (ar skirtingi), atliekamas plastiko gaminių lyginamasis tyrimas pagal jų išorinius požymius (formą, pagaminimo būdą, jei įmanoma - gamybai naudotus mechanizmus ar įrankius) ir pagal gaminių medžiagos (plastiko) morfologinius požymius ir cheminę sudėtį. Šiuo atveju formuluojamas paprastas ir aiškus klausimas:

Ar lyginti pateikti plastiko gaminiai yra vienodi?

Tiriant įvairius nusikalstamus įvykius, gali kilti ir kitų klausimų. Pateikiame kelis pavyzdžius:

Kokio tipo plastikas pateikiamas tyrimui?

Ar tirti pateikiama plastikas yra degus?

Ar tirti pateikiamas plastikas yra tirpus (apskritai kokiose medžiagose ar konkrečiai kokioje)?

Ar pateiktoje apanglėjusių medžiagų masėje yra plastikinio bakelio liekanų?

 

 

 
 
Lvovo g. 19A, LT-09313 Vilnius, įmonės kodas 111952632, PVM kodas LT119526314;
Tel. +370 5 263 8540, faks. +370 5 272 8268;
El. paštas info@ltec.lt
© Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2008
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre