Lietuvos
teismo ekspertizės centras
   
Naujienos Struktūra ir kontaktai Veikla Teisinė informacija Nuorodos Klausimai Metodinės rekomendacijos ekspertizių (tyrimų) užsakovams Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba
Naftos produktų ekspertizė
 
1. Naftos produktų ekspertizės objektai

Naftos produktų ekspertizės objektai - tai degalai (benzinas, dyzelinas ir kt.), kiti degūs skysčiai (įvairūs tirpikliai, skiedikliai ir kiti), tepalinės alyvos, plastiškieji tepalai, kietieji naftos produktai. Prie šios rūšies ekspertizės objektų taip pat priskiriami akmens anglies ir skalūnų perdirbimo produktai, medienos chemijos pramonės produktai ir chemijos pramonės produktai.

Dauguma naftos produktų yra skysčiai, jų sudėtyje yra lakių komponentų. Todėl jų sudėtis lengvai kinta, įvairių naftos produktų sudėtis panašėja. Skystų naftos produktų sudėčiai įtakos turi jų laikymo sąlygos, objekto, ant kurio yra naftos produktų pėdsakų, savybės. Naftos produktai maišosi tarpusavyje ir su ne naftinės kilmės medžiagomis, tirpina įvairias medžiagas. Todėl naftos produktų ekspertizei pateikiamiems objektams ir jų pakuotei keliami tam tikri reikalavimai.

2. Naftos produktų ekspertizės sprendžiami klausimai

2.1. Diagnostiniai klausimai - tai naftos produktų pėdsakų nustatymas ant tiriamųjų objektų. Padegimų ir kitose bylose, kai pareigūnus domina, ar ant objektų yra degių skysčių ar naftos produktų pėdsakų, klausimai formuluojami taip:
Ar ant tirti pateiktų objektų, paimtų iš gaisro židinio (nurodoma vieta), yra degių skysčių pėdsakų?
Ar ant tirti pateiktų įtariamojo drabužių yra naftos produktų pėdsakų?
Jeigu pareigūną domina konkretus naftos produktas, klausimas konkretinamas:
Ar ant tirti pateiktų įtariamojo drabužių yra transformatorių alyvos pėdsakų?

2.2. Klasifikaciniai klausimai - tai naftos produkto rūšies nustatymas, naftos produktų mišinių kokybinės ir kiekybinės sudėties nustatymas, naftos produktų mišinių su kitomis medžiagomis kokybinės ir kiekybinės sudėties nustatymas. Šiuo atveju klausimai formuluojami taip:
Koks skystis (ar kitokia medžiaga) yra tirti pateiktame inde (nurodoma kokiame), rastame įvykio vietoje (pas įtariamąjį)?
Ar tirti pateiktas skystis yra naftos produktas? Jei taip, tai koks?
Jeigu turima pirminės informacijos apie tiriamo naftos produkto rūšį, klausimas konkretinamas:
Ar tirti pateiktas skystis yra benzinas?

Neretai vienos rūšies naftos produktai būna susimaišę su kitų rūšių naftos produktais ar ne naftinės kilmės medžiagomis. Tokiu atveju klausimai formuluojami taip:
Kokių naftos produktų mišinys yra tirti pateiktame butelyje?
Ar tirti pateiktas skystis yra benzino ir alyvos mišinys? Koks šių produktų kiekybinis santykis mišinyje?

2.3. Identifikaciniai klausimai - tai lyginamųjų naftos produktų pavyzdžių bendro (ar skirtingo) kilmės šaltinio, priklausymo vienam tūriui, vienai masei nustatymas. Šiuo atveju klausimai formuluojami taip:
Ar tirti pateiktuose degėsių pavyzdžiuose Nr. 1 ir Nr. 2 esantis degus skystis turi bendrą kilmės šaltinį?
Ar tirti pateikti dyzelino pavyzdžiai Nr. 1 ir Nr. 2 turi bendrą kilmės šaltinį?

Jei žinomas (įtariamas) kilmės šaltinis, t.y. pateikiamas šaltinį (konkrečią talpyklą) apibrėžiantis lyginamasis naftos produkto pavyzdys, tuomet klausimai formuluojami taip:
Ar tirti pateiktas dyzelino pavyzdys, paimtas iš įtariamojo, yra iš nukentėjusiojo talpyklos, iš kurios pateiktas lyginamasis dyzelino pavyzdys?
Ar ant autoįvykyje nukentėjusiojo drabužių esanti alyva yra iš automobilio karterio, iš kurio pateiktas lyginamasis alyvos pavyzdys?
Ar ant tirti pateiktų įtariamojo kelnių esantis parafinas yra iš lyginimui pateiktos žvakės?

2.4. Ekspertai, turintys naftos produktų teismo eksperto kvalifikaciją, nevertina naftos produktų atitikimo valstybinių standartų reikalavimams ir Europos bendrijos Komisijos reglamentams bei kitiems norminiams aktams ir dokumentams, nenustato naftos produktų markių, tinkamumo eksploatuoti, realizuoti ir pan. Šie uždaviniai yra prekinės ekspertizės sritis.

3. Medžiagos rengimas naftos produktų ekspertizei

Dėl aukščiau išdėstytų naftos produktų fizikinių savybių, objektus naftos produktų ekspertizei reikia paimti nedelsiant, hermetiškai, tinkamai supakuoti ir kuo greičiau pateikti tirti. Objektai tyrimui imami švariomis pirštinėmis ir švariais įrankiais. Įrankiai po objektų paėmimo turi būti kruopšiai plaunami karštu vandeniu ir plovimo priemonėmis.

Pagrindinės medžiagos ruošimo ekspertizei taisyklės yra šios:

3.1. Objektų su lakiais ir skystais naftos produktų ir kitų degių skysčių pėdsakais pakavimas ir jų pakuotei keliami reikalavimai išdėstyti skyriuje DEGIŲ SKYSČIŲ PAKAVIMO REIKALAVIMAI.

3.2. Galimi degių skysčių pėdsakai nuo įtariamųjų rankų paimami tokiais būdais:
- plaštakos nuvalomos sausais marlės tamponais;
- įtariamajam 20 - 30 minučių užmaunamos nedėvėtos trikotažinės darbo pirštinės.
Po to marlės tamponai ir pirštinės hermetiškai pakuojamos vienu iš būdu, nurodytu skyriuje DEGIŲ SKYSČIŲ PAKAVIMO REIKALAVIMAI.
Pateikiami ir kontroliniai marlės tampono ar pirštinių pavyzdžiai.

3.3. Kietų naftos produktų (parafino, bitumo, kelio dangos, antikorozinės dangos ir kitų) pavyzdžius ir objektus su šių naftos produktų pėdsakais galima pakuoti į plastiko maišus, standų popierių.

3.4. Tirti objektai pateikiami tokio pavidalo, kokio rasti, ir visas jų kiekis. Įvykio vietoje ar pas įtariamąjį aptiktą nedidelį indą (butelį, stiklainį, bakelį) su skysčiu reikia hermetiškai užkimšti ir užkimšti tik plastikiniais, metaliniais, stikliniais kamščiais ar dangteliais, užsukamais kamščiais ar dangteliais. Negalima naudoti guminių kamščių, popieriaus, audeklo. Indui užantspauduoti nereikėtų naudoti lako ar plastilino, nes dauguma naftos produktų tirpina šias medžiagas.

Jei rastos talpos neįmanoma hermetiškai uždaryti (pavyzdžiui, kibiro, puodo ir kt.), skystis perpilamas į kitą, hermetiškai uždaromą, švarų ir sausą indą.

Jeigu inde skysčių nėra, bet iš bylos aplinkybių žinoma, kad jame galėjo būti naftos produktų, indas hermetiškai uždaromas arba įpakuojamas į hermetišką pakuotę, pvz.: plastiko maišą.

3.5. Skysti, tiršti ir klampūs naftos produktai (degalai, alyvos, tepalai ir kt.), rasti induose, ekspertizei siunčiami tuose pačiuose hermetiškai uždarytuose induose. Iš didelių talpyklų (bakelių, kanistrų, rezervuarų, cisternų, statinių) imami 0,5 litro pavyzdžiai, kurie supilami į sausus, švarius, hermetiškai uždaromus stiklinius, plastikinius ar metalinius indus. Imamas pavyzdys turi atitikti talpos turinį, todėl prieš imant pavyzdį, skystį talpykloje reikia išmaišyti. Jei talpyklose yra tarpusavyje nesimaišančių skysčių (pavyzdžiui, dyzelinio kuro ir vandens), pavyzdžiai imami iš kiekvieno sluoksnio (minėtu atveju iš apatinės dalies - vanduo, iš viršutinės dalies - dyzelinis kuras).
Tais atvejais, kai į LTEC tirti pristatomi didesni nei 0,5 litro degalų, tepalų (ar kito skysčio) kiekiai,  jeigu leidžia tyrimo aplinkybės bei suderinus su tyrimo užsakovu (ar jo atstovu), iš kiekvienos į LTEC pristatytos talpyklos (kanistro ar kitokio indo) ekspertai paima tyrimui pavyzdžius. Likusi medžiaga ir talpyklos grąžinamos juos atvežusiems asmenims.

Ant dėžės su sustatytais indais reikalinga pažymėti viršų, kad transportuojant ar sandėliuojant dėžę indai būtų tik vertikalioje padėtyje, kamščiais į viršų. Likusios tuščios dėžės ertmės užpildomos popieriaus gniužulais, porolono gabalais ir t.t.

Iki ekspertizės naftos produktų pavyzdžiai, objektai su naftos produktų ir kitų degių skysčių likučiais ar pėdsakais laikytini vėsioje vietoje.

3.6. Stambiagabaričių objektų: grindų, sienų ir pan. daromos išpjovos, kurios pakuojamos. Paimami ir kontroliniai pavyzdžiai iš degiais skysčiais neužterštų to paties objekto vietų. Nesant galimybės išpjauti dalį objekto, daromos nuoskutos. Ant objekto esamas tirštas medžiagas galima nuimti mechaniškai ir pakuoti. Skysčio likučius nuo horizontalaus paviršiaus geriausia susiurbti pipete, jos neturint, galima panaudoti švarų vatos ar marlės tamponą, kuris pakuojamas.

3.7. Po gaisro objektai tirti imami iš gaisro židinio. Pagrindinė taisyklė - paimti kaip galima mažiau sudegusių, ne visiškai suanglėjusių medžiagų pavyzdžius, kadangi suanglėjusiose medžiagose degūs skysčiai (etanolis, acetonas, benzinas ir kt.) paprastai neišlieka. Čia taip pat reikia kontrolinių pavyzdžių. Jie pagal galimybes paimami ir pateikiami ekspertizei kartu su tiriamaisiais pavyzdžiais. Įvykio vietoje kartais galima aptikti vietų, kur buvo užpilta degaus skysčio, iš specifinio kvapo, įvairiaspalvių dėmių. Degių skysčių (naftos produktų) pėdsakų lieka ten, kur skystis spėja sutekėti iki sudegdamas. Dauguma degių skysčių lengvai pasklinda įvairių medžiagų paviršiuose, į jas įsigeria. Skysčių likučių gali būti medienos gaminių galuose ir 1-2 mm storio paviršiniame sluoksnyje, plyšiuose, grindų lentų tarpeliuose, po grindimis. Įtarus, kad degiais skysčiais buvo apipilta siena ar durys, skysčio likučių ieškoma jų plyšiuose, detalių sandūrose, dalis skysčio galėjo nutekėti žemyn ir išlikti grunte, sienos ir grindų plyšiuose, kilimėlyje prie durų, durų ar langų sandarinimo medžiagoje.
Patekę ant minkštų baldų, patalynės, drabužių, degūs skysčiai greitai susigeria, todėl jų pėdsakų gali likti gaminio viduje, nors paviršinis jo sluoksnis ir sudegęs.

Ekspertizei reikia imti pakankamą medžiagos kiekį, negalima apsiriboti, pavyzdžiui: keliais gramais namo sienos nuoskutų.

3.8. Naftos produktų pavyzdžiai nuo automobilio detalių imami iš tų vietų, kurios galėjo kontaktuoti su nukentėjusiojo drabužiais ar kitais objektais. Pastebėtina, kad pėdsakuose nuo automobilio, be tepalų, gali būti antikorozinės dangos, kuriai taip pat naudojami naftos produktai, dalelių. Todėl nuo automobilio reikia imti ir antikorozinės dangos pavyzdžių. Kelio dangos pavyzdžiai imami įvykio vietoje, o 2-3 kontroliniai pavyzdžiai iš vietų, 50-100 m nutolusių nuo įvykio vietos.

 
 
Lvovo g. 19A, LT-09313 Vilnius, įmonės kodas 111952632, PVM kodas LT119526314;
Tel. +370 5 263 8540, faks. +370 5 272 8268;
El. paštas info@ltec.lt
© Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2008
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre