Lietuvos
teismo ekspertizės centras
   
Naujienos Struktūra ir kontaktai Veikla Teisinė informacija Nuorodos Klausimai Metodinės rekomendacijos ekspertizių (tyrimų) užsakovams Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba
Metalų ekspertizė
 

1. Ekspertizės objektai ir atliekami tyrimai.

Metalų ekspertizės (tyrimo) objektai yra:

a) mikropėdsakai (dulkės, drožlės ir kitos metalo dalelės ant drabužių, batų, pirštinių, pjūklų, dildžių, užraktų, įvairių kitų objektų; šovinių, kulkų, šratų, peilių, kitų įrankių kontakto su įvairiais objektais pėdsakai; brangiųjų metalų: aukso, sidabro, platinos gaminių pėdsakai);
b) nusikaltimo įrankiai (peiliai, kirviai, laužtuvai, žirklės ir t. t.), šaunamieji ginklai, šoviniai, kulkos, grankulkės, šratai;
c) metalo gaminiai (vagysčių, kontrabandos bylose), brangiųjų metalų gaminiai ir dangos (žiedai, grandinėlės, apyrankės, monetos, dirbtiniai dantys, specialios paskirties daiktai ir pan.);
d) elektros laidininkai;
e) automobilio išorėje esančios lemputės: priekinių, galinių šviesų, posūkio, gabaritinių šviesų, STOP signalo, atbulinės eigos lemputės.

Atliekantys metalų ekspertizę ekspertai atlieka ir nustato:

a) pašalinių metalų ir jų pėdsakų (metalizacijos pėdsakų) paiešką ant tirti patiektų objektų;
b) lyginamąją metalų analizę pagal jų cheminę sudėtį, morfologines savybes;
c) metalų kokybinę ir kiekybinę sudėtį;
d) ar elektros laidininkai kontaktavo tarpusavyje, ar per kontaktą tiekėjo elektros srovė;
e) ar smūgio momentu tiriamoji lemputė degė (buvo įjungta) ar nedegė (buvo išjungta).

Specialistai nesprendžia, ar elektros lempa degė tiesiogiai prieš konkretų autoįvykį, kadangi paprastai yra nežinoma, ar elektros lempa buvo techniškai tvarkinga iki nagrinėjamo įvykio.

2. Medžiagos rengimas ekspertizei

Paimant objektus iš įvykio vietos, apžiūrint juos ir rengiant medžiagą metalų kriminalistinei ekspertizei, būtina laikytis šių taisyklių:

a) objektų paėmimą atlikti tokiu būdu, kad būtų išvengta jų užteršimo. Objektus sandėliuojant ir transportuojant reikia vengti mechaninio, terminio ir cheminio poveikio, keičiančio jų savybes;

b) lyginamajam tyrimui objektas turi būti pristatomas visas. Jeigu masyvaus objekto pristatyti negalima, imamas pavyzdys, kuris atidalijamas taip, kad nebūtų pakeistos pagrindinės masyvaus objekto savybės. Atidalijama šaltu (pjovimo) būdu ar terminiu pjovimu tokiu nuotoliu, kad tiriamoji objekto vieta nebūtų termiškai arba mechaniškai paveikta;

c) Elektros lempų tyrime požymiai, leidžiantys atsakyti į pateiktus klausimus, susidaro elektros lempų kaitinimo siūleliuose, elektroduose, kolbos stiklo vidinėje pusėje, artimosios šviesos ekrane. Todėl tyrimui yra labai svarbu pristatyti šias lempų dalis. Reikia labai įdėmiai apžiūrėti žibintą, įvykio vietą ir pagal galimybes surinkti ir pristatyti ekspertizei visas žibinto, ypač lempučių nuolaužas. Jeigu yra galimybė, iš automobilio išimamas visas žibintas su sudužusiomis lemputėmis. Daroma tai atsargiai, kad nepamesti net milimetro dydžio siūlelių fragmentų, kurie gali būti išbyrėję į žibinto korpusą. Žibinto ir lempų dalys kruopščiai supakuojamos ir saugomos transportuojant, kad jos nesudužtų ir kad nebūtų sulaužyti ir nepasimestų lempų kaitinimo siūleliai. Lempos turi būti sužymėtos ir kartu su žibintu pateiktas išsamus aprašymas, kuri žibinto lempa priklauso posūkio, artimosioms, tolimosioms, priešrūkinėms, dieninėms, gabaritinėms ar atbulinės eigos šviesoms. Jeigu yra likęs tik lempos cokolis be kaitinimo siūlelių arba jų atkarpų, nustatyti degė ar ne smūgio momentu lempa, negalima.

3. Nutarties skirti ekspertizę (užduoties atlikti objektų tyrimą) surašymas ir klausimų ekspertams formulavimas

Nutartyje (užduotyje) skirti metalų ekspertizę trumpai išdėstomos įvykio aplinkybės, išskiriami faktai, susiję su ekspertizės užduotimi, nurodoma objektų paėmimo vieta, data bei kita informacija, reikalinga klausimų sprendimui.
Klausimai ekspertams formuluojami atsižvelgiant į tai, kokius duomenis reikia nustatyti konkrečioje byloje.

Klausimus ekspertams rekomenduojama formuluoti taip:

a) Ar ant objekto nešiklio yra pašalinių metalo dalelių (metalizacijos pėdsakų), vienodų su palyginimui pateiktų objektų metalu?
Kokio metalo yra pateikto objekto paviršiuje (jo pažeidimo vietoje)?

b) Ar tirti pateikti objektai pagaminti iš vienodo metalo?
Nuo kokio gaminio atsidalijo metalo gabaliukas (dalelė)?
Ar pateikiami objektai anksčiau sudarė vieną visumą?
Ar pateiktų objektų kilmės šaltinis yra tas pats?

c) Kokia yra tirti pateiktų objektų metalo kokybinė (kiekybinė) sudėtis?
Kiek brangiųjų (retų) metalų yra tirti pateikto gaminio sudėtyje?
Kokio metalo, lydinio dalelė rasta objekto nešiklio paviršiuje?

d) Ar tirti pateikti laidininkai kontaktavo tarpusavyje, ar per kontakto vietą tiekėjo elektros srovė?

e) Ar automobilio elektros lempos (priekinių šviesų, posūkio šviesų ir kt.) degė kolbos pažeidimo momentu?
Kuri elektros lempos šviesa (tolimoji ar artimoji) degė kolbos pažeidimo momentu?
Ar smūgis suduotas elektros lempai degant (esant įjungtai) ar nedegant (esant išjungtai)?
Ar elektros lempa perdegė dėl savaiminio senėjimo?

 

 
 
Lvovo g. 19A, LT-09313 Vilnius, įmonės kodas 111952632, PVM kodas LT119526314;
Tel. +370 5 263 8540, faks. +370 5 272 8268;
El. paštas info@ltec.lt
© Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2008
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre