Lietuvos
teismo ekspertizės centras
   
Naujienos Struktūra ir kontaktai Veikla Karjera Teisinė informacija Nuorodos Klausimai Metodinės rekomendacijos ekspertinių tyrimų užsakovams Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba
 
2021-06-17  LTEC ekspertai inicijavo diskusiją, skirtą telefoninių įrašų tyrimų kokybei gerinti
Lietuvos teismo ekspertizės centras, bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra bei Lietuvos banku, šiandien sukvietė finansų rinkos dalyvius į konsultacinį renginį, skirtą pokalbių su klientais garso įrašų kokybės kriterijams aptarti.
2021-06-08  Privačių teismo ekspertų apklausos rezultatai
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija kartu su Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba (toliau - Taryba), 2021 m. kovo 29 d. - 2021 m. balandžio 30 d. atliko privačių teismo ekspertų apklausą. Apklausos metu privatūs teismo ekspertai turėjo galimybę teikti pasiūlymus dėl teismo ekspertizės srities tobulinimo, temų, kuriomis pageidautų gauti Tarybos rekomendaciją, norimos informacijos Tarybos interneto svetainėje, taip pat dėl privačių teismo ekspertų atrankos į Tarybą modelio ir kitais jiems aktualiais klausimais.
2021-05-26  Eismo įvykio ekspertų diskusija
Šiandien vyko Lietuvos teismo ekspertizės centro inicijuota nuotolinė diskusija, skirta eismo įvykių ekspertinių tyrimų atlikimo metodologijos bei praktikos tobulinimui. Diskusiją moderavo Lietuvos teismo ekspertizės centro direktorius dr. Giedrius Mozūraitis. Diskusijoje dalyvavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto atstovai prof. dr. Edgar Sokolovskij, doc. dr. Vidas Žuraulis, Lietuvos teismo ekspertizės centro bei privatūs eismo įvykių teismo ekspertai.
2021-05-11  Teisingumo ministrės vizitas
Penktadienį Lietuvos teismo ekspertizės centre lankėsi Teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska bei Teisingumo viceministras Elanas Jablonskas
2021-04-30  Teismo ekspertė įvertinta Teisingumo ministrės padėka
Šiandien Teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska pareiškė padėką teismo ekspertei, ilgametei Ekonominių ekspertizių skyriaus vedėjai Audronai Spiečiūtei už ilgametį profesionalų ir atsakingą darbą vadovaujant Lietuvos teismo ekspertizės centro Ekonominių ekspertizių skyriui bei ženklų indėlį stiprinant teisingumo sistemą ir teismo ekspertizės vystymą.
2021-03-30  Rengiama privačių teismo ekspertų apklausa
Teisingumo ministerija kartu su Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba inicijuoja privačių teismo ekspertų apklausą, kuria siekiama atskleisti teisėsaugos institucijų, teismo ekspertizės ir kitų ekspertinius tyrimus atliekančių įstaigų, taip pat privačių teismo ekspertų interesus bei lūkesčius teismo ekspertizės srityje.
2021-03-18  Skelbiame pavasario mokymų sesiją teisėsaugos institucijų darbuotojams
Atsižvelgdami į ankstesnių metų Lietuvos teismo ekspertizės centro rengiamų nuotolinių mokymų sėkmę bei didelį teisėsaugos institucijų susidomėjimą, skelbiame naują nuotolinių mokymų sesiją. Kviečiame teisėsaugos institucijų darbuotojus pasinaudoti galimybe igyti/papildyti žinias apie įvairių rūšių ekspertinių tyrimų galimybes, technines ir metodologines naujoves, probleminius aspektus.
2021-03-16  Teismų praktikos apžvalga dėl Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos priimtų sprendimų
Kaip ir kasmet, Tesimo ekspertų veiklos koordinavimo taryba (toliau – Taryba) parengė ir patvirtino 2020 m. išnagrinėtų administracinių bylų dėl Tarybos priimtų sprendimų teismų praktikos apžvalgą, kuri išskyrė kelis probleminius, su teismo ekspertų profesinės etikos taisyklių laikymųsi bei Tarybos veikla susijusius klausimus.
2021-03-10  Lietuvos ir Latvijos eismo įvykių teismo ekspertų nuotolinis susitikimas
Šiandien įvyko nuotolinis Lietuvos teismo ekspertizės centro ir Latvijos valstybinio teismo ekspertizės biuro eismo įvykių teismo ekspertų susitikimas. Tai puiki galimybė pasidalinti patirtimi ir gerąja praktika su kolegomis.
2021-02-19  Sėkmingai baigtas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamas projektas
2021-02-12  LTEC ekspertas skaitė pranešimą tarptautinėse kibernetinio saugumo varžybose „Cyberthon 2021“
2021-02-01  Paskelbtas mokslinių straipsnių leidinys „Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika. 16“
„Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika. 16“– tai jau tradicinis, Lietuvos teismo ekspertizės centro kartu su Lietuvos kriminalistų draugija parengtas, mokslinių straipsnių leidinys (sudarytojai – doc. dr. Gabrielė Juodkaitė-Granskienė ir dr. Giedrius Mozūraitis), šiemet skaitytojams pasiekiamas lengviau prieinamu, elektroniniu būdu.
2021-01-29  Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos 2020 metų veiklos apžvalga
Šių metų sausio 28 dieną įvyko ataskaitinis Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos posėdis, kurio metu Taryba patvirtino 2020 metų veiklos ataskaitą ir 2021 metų veiklos planą. Apibendrinant atliktus darbas, pastebėtina, kad visus rodiklius, numatytus Tarybos 2020 m. veiklos plane, pavyko įgyvendinti 100 proc.
2021-01-26  Teismo ekspertizė – inovatyvesnė, efektyvesnė ir našesnė
Per praėjusius metus Lietuvos teismo ekspertizės centras kasdien atliko po keturis narkotinių ir psichotropinių medžiagų tyrimus. O tyrimo metodams pasitelkiamos naujosios technologijos - 3D technologijų taikymo, mobiliojo ryšio telefono duomenų ir transporto priemonių informacinių-pramoginių sistemų nuskaitymo, rašysenos ekspertizės išvadų skalės taikymo inovacijos.
2020-09-23  Kviečiame į mokymus
Įvertinus ankstesnių nuotolinių mokymų sėkmę ir atsižvelgiant į teisėsaugos institucijų darbuotojų reiškiamus tokių mokymų pageidavimus, Lietuvos teismo ekspertizės centras rengia naują nuotolinių mokymų sesiją. Kviečiame teismų, prokuratūros bei ikiteisminio tyrimo įstaigų atstovus pasinaudoti galimybe pagilinti žinias apie įvairių rūšių ekspertinių tyrimų galimybes, technines ir metodologines naujoves, probleminius aspektus. Jei susidomėjote, rašykite mums el.paštu mokymai@ltec.lt dėl išsamesnės informacijos.
2020-09-10  Akreditavome dar du ekspertinių tyrimų metodus
Nacionalinis akreditacijos biuras patvirtino, kad Lietuvos teismo ekspertizės centras atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2018 standarto keliamus kokybės reikalavimus, taip išplėtė akreditavimo sritį dar dviem metodais.
2020-06-10  Naujausio metodo 3D modeliavimas ir vizualizacija mokymai policijos pareigūnams
2020-06-08  Teismo ekspertams – aukšti nepriekaištingos reputacijos reikalavimai
2020-04-22  Pristatyti pirmieji Europos Komisijos finansuojamo projekto ROXANNE rezultatai
2020-03-13  LTEC prevencinės priemonės dėl COVID-19 viruso plitimo
2020-03-11  Su Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiu!
Sveikiname su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiu! Didžiuokimės, branginkime ir saugokime savo valstybę, būkime ryžtingi, vieningi ir laisvi!
2020-03-05  LTEC ilgamečiai darbuotojai pagerbti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
Nuoširdžiausiai sveikiname mūsų kolegas Vidmantą Vaitekūną su 40-ies metų ir Ritą Juknevičienę su 30-ties metų darbo Lietuvos teismo ekspertizės centre jubiliejais. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad darbuotojų nuopelnai pastebėti ir įvertinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro Elvino Jankevičiaus.
2020-02-04  Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos 2019 metų veiklos ataskaita
2020-01-30  Teisingumo ministrui prisiekė 4 nauji IT teismo ekspertai
Šiandien Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje prisiekė keturi Lietuvos teismo ekspertizės centro Klaipėdos skyriaus informacinių technologijų teismo ekspertai. Mūsų laikų modernioje visuomenėje išmanusis įrenginys jau seniai tapo ne tik kasdienybe, bet ir būtinybe. Deja, naujosios technologijos vis dažniau pasitelkiamos ir nusikalstamoje veikloje. Todėl ir užduočių skaičius atlikti informacinių technologijų ekspertinius tyrimus tik auga. Taigi toks ryškus kolektyvo pastiprinimas naujais nariais mums labai svarbus ir savalaikis. Tikimės, prie didėjančių darbo apimčių, ne tik išlaikyti tokius pat tyrimų atlikimų terminus, bet ir juos sumažinti, o naujas požiūris padės tobulėti visai komandai.
2019-11-21  Pradėjome vykdyti dar vieną ES lėšomis finansuojamą projektą
Lietuvos teismo ekspertizės centras kartu su 23 partneriais iš 15 šalių (Šveicarijos, Čekijos, Austrijos, Prancūzijos, Vokietijos, Graikijos, Italijos, Rumunijos, Jungtinės Karalystės, Kipro, Kroatijos, Nyderlandų, Izraelio, Airijos) pradėjo vykdyti Horison 2020 mokslinių tyrimų ir inovacijos programos rėmuose Europos Komisijos finansuojamą projektą "Real time network, text and speaker analytics for combating organized crime (ROXANNE)" („Realaus laiko tinklų, teksto analizės bei asmens atpažinimo pagal balsą analizė kovoje su organizuotu nusikalstamumu" (toliau - ROXANNE projektas). ROXANNE projektas yra skirtas policijos ir kitų teisėsaugos institucijų atstovams, siekiant paspartinti jų darbą ir užtikrinti patikimesnių rezultatų gavimą tiriant didelės apimties bei įvairaus pobūdžio duomenis.
2019-09-23   XV-asis tarptautinis kongresas „Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika“
2019-09-10  Užsienio šalių prokurorų vizitas
2019-07-01  Akredituotas dar vienas metodas pagal ISO standartą
Lietuvos teismo ekspertizės centre (LTEC), plečiant akreditacijos sritį pagal LST EN ISO/IEC 17025 standartą, buvo akredituotas dar vienas ekspertinio tyrimo metodas - „Garso įrašuose užfiksuotų asmenų kalbos signalai".
2019-05-21  Baigiamas vykdyti dalinai ES lėšomis finansuotas informacinių technologijų projektas
Nuo 2017 metų Lietuvos teismo ekspertizės centro(LTEC) Skaitmeninės informacijos ekspertizių skyriaus informacinių technologijų teismo ekspertai vykdė Vidaus saugumo fondo finansuojamą projektą Nr.LT/2017/VSF/5.1.2.10 „Ekspertinio tyrimo technologijos AdLab įteisinimas ir palaikymas". Projektui finansuoti skirti 345 749 eurai iš fondo finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų. Šiuo metu projektas baigtas ir jau galime pasidžiaugti pasiektais rezultatais.
2019-05-20  Teismo ekspertizės potencialas – visuomenės poreikiams
Lietuvos teismo ekspertizės centras (LTEC) teiks daugiau paslaugų privatiems asmenims. Čia palyginti greitai bus galima atlikti medžiagų sudėties tyrimus, atkurti sugadintų dokumentų įrašus, nustatyti metalinių detalių lūžio ar trūkimo priežastis. Centro įsigyta šiuo metu rinkoje esanti moderniausia įranga leidžia praplėsti ekspertinių tyrimų diapazoną ir sutrumpinti jų atlikimo laiką.
1 2 3 4 5 6
 
 
Lvovo g. 19A, LT-09313 Vilnius, įmonės kodas 111952632, PVM kodas LT119526314;
Tel. +370 5 263 8540, faks. +370 5 272 8268;
El. paštas info@ltec.lt
© Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2008
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre