Lietuvos
teismo ekspertizės centras
   
Naujienos Struktūra ir kontaktai Veikla Teisinė informacija Nuorodos Klausimai Metodinės rekomendacijos ekspertizių (tyrimų) užsakovams Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba
Veikla
 

Vizija

Patikima ir inovatyvi teismo ekspertizes (tyrimus) atliekanti ekspertinė įstaiga.

Misija

Dalyvauti Lietuvos nacionalinės teisės sistemos veikloje, siekiant padėti teismams, prokuratūrai ir ikiteisminio tyrimo įstaigoms nustatyti tiesą bylose.
Tobulinant teismo ekspertizių (tyrimų) atlikimą, patenkinti teisėsaugos institucijų poreikį gauti nešališkas, kokybiškas ir kvalifikuotas teismo ekspertizių (tyrimų) išvadas.

Tikslai

Užtikrinti, kad Lietuvos teismo ekspertizės centro veikla atitiktų LST EN ISO/IEC 17025:2005 standarto reikalavimus, nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą, siekiant teikti aukšto lygio paslaugas.
Nuolat bendradarbiauti su užsakovais siekiant tinkamai tenkinti jų poreikius specialiųjų žinių ir techninių priemonių panaudojimo klausimais, diegti naujas ekspertizės (tyrimo) rūšis, tobulinti teisėsaugos institucijų pareigūnų gebėjimus skirti teismo ekspertizes (tyrimus) ir rengti ekspertinio tyrimo medžiagą.
Užtikrinti nešališką ir kokybišką tyrimo objektų ištyrimą ir eksperto (specialisto) išvados pateikimą.
Palaikyti darbuotojų kompetenciją ir užtikrinti, kad visi darbuotojai, susiję su ekspertizių (tyrimų) atlikimu būtų susipažinę su kokybės vadybos sistemos dokumentais, savo darbe vadovautųsi šia politika ir nustatytomis kokybės vadybos sistemos procedūromis.
Užtikrinti tinkamą darbo aplinką, būtiną įrangą ir priemones Lietuvos teismo ekspertizės centro veikloms vykdyti.
Kurti naujus ir diegti efektyvius ir rezultatyvius ekspertizių (tyrimų) atlikimo metodus bei technologijas.
Dalyvauti kriminalistikos (teismo ekspertizės) mokslo teorijos ir praktikos plėtotėje.

 
 
Lvovo g. 19A, LT-09313 Vilnius, įmonės kodas 111952632, PVM kodas LT119526314;
Tel. +370 5 263 8540, faks. +370 5 272 8268;
El. paštas info@ltec.lt
© Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2008
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre