Lietuvos
teismo ekspertizės centras
   
Naujienos Struktūra ir kontaktai Veikla Karjera Teisinė informacija Nuorodos Klausimai Metodinės rekomendacijos ekspertinių tyrimų užsakovams Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba
Veikla
 

 

 Lietuvos teismo ekspertizės centras (LTEC) yra 1958 metais įsteigta ekspertinė įstaiga, kuri atlieka teismo ekspertizes (tyrimus) bei dirba mokslo tiriamąjį darbą kriminalistikos ir teismo ekspertizės srityse.

 Šiuo metu įstaigoje yra atliekamos 32 rūšių ekspertizės (tyrimai). Pagrindiniai ekspertizių užsakovai yra teismai, prokuratūros, policija, muitinės tarnybos, saugumo ir specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybės kontrolė, privatūs fiziniai ir juridiniai asmenys, užsienio teisėsaugos tarnybos. 

 Aštuoniuose LTEC ekspertiniuose skyriuose dirba virš 100 eksperų, turinčių teismo eksperto kvalifikaciją ir įtrauktų į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą. Didžiosios dalies darbuotojų ekspertinio darbo stažas siekia daugiau kaip 20 metų. 13 ekspertų turi mokslų daktaro laipsnį.

 Nuo 2010-09-02 Lietuvos teismo ekspertizės centras yra akredituotas pagal tarptautinį standartą ISO 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai". Tai reiškia, kad LTEC yra kompetentinga gauti techniškai patikimus duomenis ir rezultatus, kad LTEC veikia taikydama išorinės akreditavimo institucijos pripažintas taisykles, patikimus, pripažintus ir patvirtintus (validuotus) tyrimo metodus ir kokybės vadybos sistemą. Šiuo metu turime 27 akredituotus tyrimo metodus.

 LTEC daug investuojama į nuolatinį veiklos tobulinimą: darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, dalyvaujant specializuotuose mokymuose ir darbo grupėse, bei atliekant tarplaboratorinius tyrimus, naujų tyrimo metodų aprobavimą, naujų technologijų diegimą.

 Lietuvos teismo ekspertizės centras nuo 1995 metų yra Europos teismo ekspertizės institucijų sąjungos (ENFSI) ir Baltijos šalių teismo ekspertizės institucijų sąjungos narys.

 Lietuvos teismo ekspertizės centras techniškai aptarnauja Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybą - kolegialią visuomeniniais pagrindais veikiančią instituciją, kuri nuo 2014 m. koordinuoją teismo ekspertizės įstaigų ir teismo ekspertų veiklą.

 
 
Lvovo g. 19A, LT-09313 Vilnius, įmonės kodas 111952632, PVM kodas LT119526314;
Tel. +370 5 263 8540, faks. +370 5 272 8268;
El. paštas info@ltec.lt
© Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2008
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre