Lietuvos
teismo ekspertizės centras
   
Naujienos Struktūra ir kontaktai Veikla Karjera Teisinė informacija Nuorodos Klausimai Metodinės rekomendacijos ekspertinių tyrimų užsakovams Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba
 
2021-02-19  Sėkmingai baigtas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamas projektas

 

 Nuo 2017 m. iki 2020 m. Lietuvos teismo ekspertizės centras (LTEC) vykdė Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Veiksmingas ekspertinės įstaigos procesų valdymas kokybės standartų pagrindu" Nr. 10.1.4-ESFA-V-922-01-0001.
  LTEC yra pagal tarptautinį ISO/IEC 17205 standartą įdiegta ir nuolat palaikoma kokybės vadybos sistema. Projekto vykdymo metu LTEC darbuotojai kėlė kvalifikaciją naujo leidimo LST EN ISO/IEC 17205:2018 standarto mokymuose, atitinkamai naujo leidimo standarto nuostatos buvo sėkmingai įdiegtos į LTEC kokybės vadybos sistemą.
  Ekspertinių tyrimo metodų akreditavimas yra vienas iš prioritetinių LTEC tikslų, užtikrinant atliekamų tyrimų kokybę. Projekto vykdymo metu buvo išplėsta LTEC akreditacijos sritis 6 tyrimo metodais:
  1. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kokybinis tyrimas dujų chromatografijos - masių spektrometrijos metodu;
  2. Šviesių naftos produktų ir kitų degių skysčių kokybinis tyrimas dujų chromatografijos - masių spektrometrijos metodu;
  3. Dokumentų blankų tikrumo tyrimas;
  4. Balso trakto parametrų palyginimas, atliekant tapačių vokalizuotų fonemų signalo analizę;
  5. SIM kortelės informacijos tyrimas;
  6. Transporto priemonės judėjimo krypties ir režimo nustatymas pagal eismo įvykio vietoje išlikusius padangų pėdsakus.

 Iš viso šiuo metu LTEC veikloje naudojami 29 akredituoti ekspertinio tyrimo metodai.

» Atgal
 
 
Lvovo g. 19A, LT-09313 Vilnius, įmonės kodas 111952632, PVM kodas LT119526314;
Tel. +370 5 263 8540, faks. +370 5 272 8268;
El. paštas info@ltec.lt
© Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2008
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre