Lietuvos
teismo ekspertizės centras
   
Naujienos Struktūra ir kontaktai Veikla Karjera Teisinė informacija Nuorodos Klausimai Metodinės rekomendacijos ekspertinių tyrimų užsakovams Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba
 
2020-09-10  Akreditavome dar du ekspertinių tyrimų metodus
Nacionalinis akreditacijos biuras patvirtino, kad Lietuvos teismo ekspertizės centras atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2018 standarto keliamus kokybės reikalavimus, taip išplėtė akreditavimo sritį dar dviem metodais:
• SIM kortelės informacijos tyrimas;
• Transporto priemonės judėjimo krypties ir režimo nustatymas pagal eismo įvykio vietoje išlikusius padangų pėdsakus. 

Šiuo metu jau turime akredituotus 29 ekspertinių tyrimų metodus.
 
Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertinių tyrimų laboratorija veikia taikydama išorinės akreditavimo institucijos pripažintas taisykles, patikimus, pripažintus ir patvirtintus (validuotus) tyrimo metodus ir kokybės vadybos sistemą, yra kompetentinga gauti techniškai patikimus duomenis ir rezultatus.

Tyrimo metodų akreditavimas ir toliau išlieka vienu prioritetinių LTEC tikslų, užtikrinant atliekamų tyrimų kokybę, todėl ateityje planuojame ir toliau didinti akredituotų tyrimo metodų skaičių.

Akreditavimo pažymėjimas 

Akredituoti metodai 

  

Akreditavimo srities plėtra vykdoma įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Veiksmingas ekspertinės įstaigos procesų valdymas kokybės standartų pagrindu" Nr. 10.1.4-ESFA-V-922-01-0001 

 

» Atgal
 
 
Lvovo g. 19A, LT-09313 Vilnius, įmonės kodas 111952632, PVM kodas LT119526314;
Tel. +370 5 263 8540, faks. +370 5 272 8268;
El. paštas info@ltec.lt
© Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2008
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre