Lietuvos
teismo ekspertizės centras
   
Naujienos Struktūra ir kontaktai Veikla Teisinė informacija Nuorodos Klausimai Metodinės rekomendacijos ekspertizių (tyrimų) užsakovams Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba
Alkoholinių skysčių ekspertizė
 

1. Ekspertizės objektai ir uždaviniai

Ekspertai, atliekantys alkoholinių skysčiu ekspertizę, tiria pramoniniu būdu pagamintus ir namų gamybos alkoholinius skysčius, t. y. skysčius, kurių pagrindinis komponentas yra etilo alkoholis, taip pat alkoholinių skysčių likučius (pėdsakus) ant įvairių objektų, įrenginius (aparatus) naminei degtinei gaminti.

Pramoniniu būdu gaminami alkoholiniai skysčiai - etilo alkoholio žaliava, rektifikuotas etilo alkoholis, alkoholiniai gėrimai: alus, vynas, degtinė, konjakas (brendis), likeriai, trauktinės, užpiltinės, viskis, romas ir kt. Pramoniniu būdu taip pat gaminamas denatūruotas etilo alkoholis, kuris gaunamas į rektifikuotą etilo alkoholi pridedant priedų:metilo, izopropilo alkoholių, denatonio benzoato, piridino, salicilo rūgšties. Etilo alkoholis su šiais priedais yra netinkamas gerti, jis skirtas techniniams tikslams.

Alkoholinių skysčių ekspertai tiria ir namų gamybos alkoholinius skysčius: naminę degtinę ir raugą, vyną, alų, etilo alkoholio skiedinius, taip pat įrenginius (aparatus) naminei degtinei gaminti.

Pagrindiniai alkoholinių skysčių ekspertizės uždaviniai yra nustatyti:
- alkoholinių skysčių rūšį (vynas, degtinė ir t. t.);
- alkoholinių skysčių pagaminimo būdą (pramoninis ar namudinis);
- alkoholinių skysčių pėdsakus ant įvairių objektų;
- kiekybinę alkoholinių skysčių sudėtį - stiprumą, įvairių priedų koncentraciją.
- alkoholinių skysčių pavyzdžių priklausymą bendram (skirtingam) kilmės šaltiniui (tai pačiai talpai);

2. Medžiagos rengimas ekspertizei

Alkoholinių skysčių ėmimo ir ruošimo ekspertizei ypatumus lemia šių skysčių savybės: lakumas, lengvai kintanti dėl išorinių veiksnių poveikio jų sudėtis.

Objektai tirti paprastai siunčiami tokios būklės, kokios yra rasti. Radus didelį alkoholinio skysčio tūrį (statinę, katilą), ekspertizei imamas 0,5 l skysčio pavyzdys. Prieš paimant raugo pavyzdį, jis talpoje gerai išmaišomas. Pavyzdžiai imami iš kiekvienos talpos.

Esant dideliam alkoholinių skysčių kiekiui, imamas vidutinis pavyzdys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalu ministro ir generalinio prokuroro patvirtintomis alkoholinių gėrimų, siunčiamų tirti į ekspertines įstaigas, pavyzdžių atrinkimo rekomendacijomis (1997 m.).

Skystis pilamas į švarius ir sausus butelius ar stiklainius, kuriuos rekomenduojama praplauti tuo pačiu skysčiu. Buteliai hermetiškai užkemšami plastmasiniais kamščiais ar metaliniais srieginiais kamščiais, stiklainiai užsukami dangteliais. Negalima užkimšti popieriumi ir guminiais kamščiais.

Objektai su alkoholinių skysčių pėdsakais (indai, drabužiai ir kt.) turi būti hermetiškai įpakuojami: indai hermetiškai užkemšami, kiti objektai supakuojami į plastiko maišus. Negalima pakuoti į popierių, praleidžiantį skysčius ir jų garus.

Visi paketai turi būti su etiketėmis, kuriose aprašomas paketo turinys, nurodoma poėmio vieta ir laikas, baudžiamosios bylos numeris. Šie duomenys patvirtinami kvotėjo, tardytojo, prokuroro, teisėjo parašu ir paskyrusios ekspertizę įstaigos antspaudu.

Raugas, kiti neišrūgę alkoholiniai skysčiai iki pateikiant ekspertizei laikomi šaldytuve.

3. Nutarimo (nutarties) skirti ekspertizę surašymas ir klausimų ekspertams formulavimas

Nutarime (nutartyje) skirti ekspertizę smulkiai aprašomos skysčių paėmimo aplinkybės, pateikiami ekspertizę skiriančiam pareigūnui žinomi duomenys apie šių skysčių gamybą, laikymą, sumaišymą ir kt.

Ekspertui keliamų klausimų turinį lemia tiriamos bylos aplinkybės. Klausimai turi būti konkretūs, nedviprasmiški, atitikti ekspertizės sprendžiamus uždavinius. Praktiškai visada reikia nustatyti, ar tiriamas skystis yra alkoholinis ir kokiai alkoholinių skysčių rūšiai priklauso. Ekspertui pavedama spręsti:
- Ar tirti pateiktuose induose (nurodomi konkretūs indai) esantis skystis yra alkoholinis, jei taip, tai koks (kokios rūšies)? Koks jo stiprumas?

Turint pirminės informacijos apie tiriamo skysčio rūšį, klausimą galima formuluoti konkrečiau:
- Ar tirti pateiktas skystis yra degtinė (konjakas, likeris ir pan.)?
- Koks jo stiprumas?


Kai reikia nustatyti alkoholinio skysčio pagaminimo būdą, klausiama:
- Kokiu būdu pagamintas tirti pateiktas skystis?
- Ar tirti pateiktas skystis pagamintas pramoniniu būdu ar namų sąlygomis?

Ekspertizei pateikiamas raugas būna ir toks, iš kurio naminė degtinė jau pagaminta, todėl prašant atlikti raugo tyrimą paprastai klausiama:
- Ar galima iš tirti pateikto raugo pagaminti naminę degtinę?
Kai norima nustatyti, kokios žaliavos panaudotos naminės degtinės raugui gaminti, klausimas formuluojamas šitaip:
- Iš kokių žaliavų paruoštas tirti pateiktas raugas?

Alkoholinių skysčių ekspertizei dažnai pateikiami įvairūs objektai su alkoholinių skysčių likučiais. Ekspertui tokiais atvejais pavedama spręsti:
- Ar ant tirti pateiktų objektų (išvardijami pateikiami objektai) yra alkoholinių skysčių pėdsakų? Jeigu taip, tai kokių?
- Ar tirti pateiktuose buteliuose yra alkoholinių skysčių likučių?


Kai byloje yra duomenų, kad ant tiriamų objektų gali būti konkrečios rūšies alkoholinio skysčio likučių, klausimą reikia konkretinti, nurodyti ieškomo alkoholio rūšį:
- Ar tirti pateiktame butelyje yra konjako likučių?

Įrenginiai (aparatai) naminei degtinei gaminti taip pat gali būti pateikiami ekspertizei. Aparatą tirdamas ekspertas gali nustatyti, ar aparato dalyse yra alkoholinių skysčių (raugo, naminės degtinės) likučių, ar aparatas tinkamas naminei degtinei gaminti:
- Ar tirti pateiktas įrenginys (aparatas) tinkamas naminei degtinei gaminti?
- Ar tirti pateikti daiktai (išvardijami) yra sudedamosios aparato naminei degtinei gaminti dalys?


Pateikiant alkoholinius skysčius lyginamajam tyrimui, galimos tokios klausimų formuluotės:
- Ar tirti pateikti alkoholinių skysčių pavyzdžiai (išvardijami pateikiami pavyzdžiai) turi bendrą kilmės šaltinį?

Jei žinomas (įtariamas) kilmės šaltinis, t.y. pateikiamas šaltinį (konkrečią talpyklą) apibrėžiantis lyginamasis alkoholinio skysčio pavyzdys, tuomet klausimas formuluojami taip:
- Ar tirti pateiktas alkoholinio skysčio  pavyzdys, paimtas iš piliečio A, yra iš piliečio B namuose rastos talpyklos, iš kurios pateiktas lyginamasis alkoholinio skysčio pavyzdys?

Pateikiant paskutinį klausimą, būtina tiksliai apibrėžti ieškomą kilmės šaltinį (dažniausiai tai būna konkreti talpa) ir pateikti alkoholinio skysčio pavyzdį iš to šaltinio.

Atliekantys alkoholinių skysčių teismo ekspertizes ekspertai nesprendžia, ar alkoholiniai skysčiai atitinka valstybinių standartų reikalavimus ir Europos bendrijos Komisijos reglamentus bei kitus norminius aktus ir dokumentus, ar tinkami vartoti, realizuoti, ar šie skysčiai nuodingi žmogui. Teismo ekspertai negali nustatyti alkoholinių skysčių pagaminimo vietos ir laiko.

 

 
 
Lvovo g. 19A, LT-09313 Vilnius, įmonės kodas 111952632, PVM kodas LT119526314;
Tel. +370 5 263 8540, faks. +370 5 272 8268;
El. paštas info@ltec.lt
© Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2008
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre