Lietuvos
teismo ekspertizės centras
   
Naujienos Struktūra ir kontaktai Veikla Teisinė informacija Nuorodos Klausimai Metodinės rekomendacijos ekspertizių (tyrimų) užsakovams Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba
Metalografinė ekspertizė
 
1. Metalografinės ekspertizės objektai ir uždaviniai.

Metalografinės ekspertizės tyrimo objektai yra įvairūs metaliniai gaminiai ir jų dalys, detalės, turintys įrodomosios reikšmės baudžiamosiose ir civilinėse bylose. Tai gali būti gaisravietėse, eismo įvykių, avarijų ir kitokių įvykių vietose paimti metaliniai gaminiai bei jų dalys, atskiros įrengimų dalys:

 1. Motorinių ir bemotorių, žemės, oro ir vandens transporto priemonių detalės ir mazgai;
 2. Staklių, variklių detalės ir mazgai;
 3. Dujų balionai;
 4. Santechnikos detalės, centrinio šildymo baterijos ir kt.;
 5. Elektros laidai, kabeliai ir kitos elektros instaliacijos dalys;
 6. Metaliniai lynai, vamzdžiai;
 7. Buitiniai elektros prietaisai ir jų dalys, įvairūs įrankiai ir t.t.

Metalografinė ekspertizė nustato:

 1. Metalinių gaminių (detalių) atsidalijimo pobūdį (eksploatacinis-nuovarginis ar vienkartinis- momentinis);
 2. Metalinių gaminių (detalių) atsidalijimo laiką įvykio atžvilgiu - prieš įvykį ar jo metu;
 3. Metalinių gaminių (detalių) metalo ir jo apdirbimo rūšį;
 4. Mechaninius gaminių (detalių) pažeidimus, jų kilmę ir ryšį su įvykiu, metalurginius defektus, neleistinus konkretaus gaminio (detalės) metalui;
 5. Terminį poveikį metaliniam gaminiui (detalei), temperatūros dydį ir pasiskirstymą jame;
 6. Trumpojo jungimo ir kitokio avarinio darbo režimo (perkrovos) elektros laiduose požymius ir kokioje aplinkoje įvyko trumpasis jungimas: gaisrui būdingoje ar normalioje;
 7. Atlieka lyginamąją metalo gaminių analizę.
 8. Įvertina gaminių (detalių) korozijos pažeidimo pobūdį ir laipsnį.
 9. Kai kurių rūšių paviršinės metalų dangos storį, sukietinto paviršiaus gylį.

2. Medžiagos ekspertizei rengimas.

Metalografinės ekspertizės rezultatai daug priklauso nuo tinkamo tyrimo objektų atrinkimo, jų paėmimo, įpakavimo. Pažeisti gaminiai (detalės) arba jų dalys paimami įvykio vietoje apžiūros metu. Įvykio vietoje to padaryti negalint, pvz., eismo įvykių atvejais, tirtini objektai gali būti pristatomi į kitą vietą, tinkamai juos apsaugant nuo papildomų pažeidimų.
Paimant objektus iš įvykio vietos, apžiūrint juos ir rengiant medžiagą metalografijos ekspertizei, būtina laikytis šių taisyklių:

 1. Tyrimo objektai įvykio vietoje paimami vengiant terminio, cheminio ir mechaninio poveikio, keičiančio jų savybes bei požymius. Taip pat reikia to vengti objektus sandėliuojant ir transportuojant.
 2. Apsilydę laidai, pateikiami trumpajam jungimui ar kitokiam avarinio darbo režimui juose nustatyti, turi būti ženklinami nurodant jų vietą elektros schemoje, ir kuris jų galas buvo nukreiptas link srovės šaltinio. Paimama ne trumpesnė kaip 10-20 cm apsilydžiusių laidų atkarpa, o jeigu yra galimybė, reikia paimti tokio ilgio atkarpą, kad joje būtų išlikusios neapdegusios izoliacijos. Jeigu gyslos tik iš dalies apsilydžiusios, galima jas kirpti ne arčiau 10 cm į abi puses nuo apsilydymo vietos. Visos laido gyslos turi būti susukamos į apskritimą arba puslankį (priklausomai nuo jų ilgio), jokiu būdu negalima jų lankstyti bangomis kiekvienos atskirai, atplėšti sulipusių ir susilydžiusių gyslų viena nuo kitos ar kitaip paveikti jas mechaniškai. Plastikiniuose arba metaliniuose vamzdžiuose nutiesti laidai išpjaunami kartu su šia apsauga.
 3. Atsidalijimo (lūžimo) mechanizmui arba priežasčiai nustatyti būtina pateikti visas atsidalijusio objekto dalis, anksčiau sudariusias vieną visumą. Tiriant vieną atsidalijusio objekto dalį negaunama pakankamai informacijos, reikalingos kategoriškai išvadai. Pageidautina, kad tokios detalės, kaip rato tvirtinamosios smeigės, gaubtai ir kt. būtų pateikiamos kartu su dalimis, kuriose jos įtvirtintos. Pažeistos ir lūžusios metalinės detalės turi būti saugomos nuo drėgmės. Patekus ant jų vandens, pažeidimo paviršius išdžiovinamas pučiant šiltą orą. Po to detalės arba pažeistos jų vietos apsukamos polietilenine plėvele, kuri pritvirtinama izoliacine juosta arba glaudžiai aprišama.
 4. Lyginamajam tyrimui turi būti pateikiamas visas objektas. Jeigu objektas yra masyvus ir jo viso pateikti negalima, imamas jo pavyzdys, kuris atidalijamas taip, kad nebūtų pakeistos pagrindinės objekto savybės. Atidalijama pjovimo būdu taip, kad tiriamoji objekto vieta nebūtų termiškai paveikta.
 5. Kai reikia nustatyti konkretaus gaminio (detalės) metalo kokybę, būtina kartu su tiriamuoju objektu pateikti dokumentus, kuriuose turi būti nurodyta ar yra leidžiami metalurginiai defektai, kokie jie ir kokio dydžio jie leidžiami to konkretaus gaminio (detalės) metalui.         

3. Nutarties skirti ekspertizę (užduoties atlikti objektų tyrimą) surašymas ir klausimų  formulavimas.

Nutartyje (užduotyje) skirti metalografinį ekspertinį tyrimą trumpai išdėstomos įvykio aplinkybės, išskiriami faktai, susiję su ekspertizės užduotimi, nurodoma objektų paėmimo vieta, data bei kita informacija, reikalinga klausimams  spręsti. Esant reikalui, papildomai pateikiami duomenys apie tiriamų metalo gaminių pagaminimo ir eksploatavimo ypatumus, kokiomis sąlygomis jie buvo paimti įvykio vietoje, apie paėmimo būdą ir vietą. Taip pat gali būti nurodomos ypatingos įvykio aplinkybės. Pavyzdžiui, klausiant, ar yra trumpojo jungimo požymių ir kokioje aplinkoje tai įvyko, reikia žinoti, ar tas trumpasis jungimas nebuvo kokio kito žinomu laiku įvykusio įvykio pasekmė. Vertinant metalų koroziją, būtina nurodyti, kokioje aplinkoje buvo eksploatuojamas objektas, jį veikusios agresyvios terpės. Klausimai ekspertams formuluojami atsižvelgiant į reikalingus nustatyti duomenis konkrečioje byloje.

Rekomenduojama klausimus ekspertams formuluoti taip:

 1. Ar tirti pateiktame objekte yra terminio poveikio požymių? Iki kokios temperatūros objektas arba jo dalys buvo įkaitę įvykio metu?
 2. Kokia detalės (gaminio) atsidalijimo priežastis (eksploatacinės-ciklinės apkrovos ar vienkartinis-momentinis jėgų poveikis)?    
 3. Ar tirti pateikto gaminio (detalės) metale yra metalurginių defektų, neleistinų pateiktuose dokumentuose?
 4. Kokia yra elektros laidų apsilydymo priežastis: trumpasis jungimas ar gaisro šilumos poveikis?
 5. Ar tirti pateiktuose laiduose yra trumpojo jungimo ar kitokio avarinio darbo režimo požymių?
 6. Kokioje aplinkoje trumpasis jungimas įvyko: būdingoje gaisrui ar normalioje?
 7. Ar tirti pateiktas gaminys (detalė) yra paveiktas korozijos? Koks korozijos poveikio tipas ir gylis?

 

 
 
Lvovo g. 19A, LT-09313 Vilnius, įmonės kodas 111952632, PVM kodas LT119526314;
Tel. +370 5 263 8540, faks. +370 5 272 8268;
El. paštas info@ltec.lt
© Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2008
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre